ABOUT US

ขั้นตอนการรับงาน
1 ติดต่อลูกค้าคุย scope งานคร่าว ลูกค้าส่งข้อมูลรูปสถานที่ แปลนที่มีระยะทางไลน์เพื่อประเมิณค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ฟรี

2 นัดดูหน้างานจริง คุยรูปแบบงานโดยละเอียด พร้อมกลับมาทำแบบร่าง + ใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายโดยละเอียดเพื่อนำส่งลูกค้า

3 ถ้าราคาอยู่ในงบประมาณของลูกค้า ทางบริษัทจะจัดทำหนังสือสัญญาออกแบบ โดยมีค่ามัดจำแบบ 10% ของมูลค่างาน(ในส่วนนี้สามารถนำมาหัก 100% เมื่อเริ่มงานก่อสร้าง) ระยะเวลาทำแบบประมาณ 15-30 วัน พร้อมน้ำเสนอแบบเพื่อปรับเปลี่ยน แก้ใขเพิ่มเติม จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

4 เมื่อลูกค้าโอเคแบบแล้วทำสัญญา แสดงแบบ วัสดุ เวลาส่งมอบงาน  พร้อมงวดการชำระเงิน(หัก 10%จากมัดจำค่าแบบ) พร้อมเข้าเริ่มทำงานที่หน้างาน

5 ช่างเข้าทำงานพร้อมด้วยทีมงานเข้าควบคุมตลอดระยะเวลางานเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้แบบที่ต้องการอย่างแท้จริง ลูกค้าเข้าตรวจงานก่อนเบิกงวดงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน ทางโฟร์แมนของบริษัทจะติดต่อลูกค้าตลอดเพื่อรายงานความคืบหน้า พร้อมแจ้งปัญหาหน้างานและเสนอวิธีแก้ปัญหา

6 เมื่องานเรียบร้อยเสร็จสิ้น 100% ลูกค้าเข้าตรวจหน้างาน ทางทีมงานแก้ไขจนกว่าลูกค้าจะผ่าน หลังจากงานเสร็จสิ้น พร้อมเก็บของออกจากหน้างาน ส่งมอบให้ลูกค้า ลูกค้าชำระเงินงวดสุดท้าย


Powered by MakeWebEasy.com